Tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Thông tin liên lạc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2018 như sau:
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi tuyển

 
TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Môn thi tuyển (3 môn)
Môn 1: Toán
Môn 2 Môn 3
1 Công nghệ thông tin 7480201 60 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính
2 KT điện tử, truyền thông 7520207 KT mạch điện tử KT truyền dẫn số

2. Thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự thi

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự thi: Theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy của trường Đại học Thông tin liên lạc;
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành do Trường Đại học thông tin liên lạc cấp, hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo do các trường đại học, cao đẳng khác cấp (danh mục ngành gần theo phụ lục 1);
+ Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

- Hồ sơ tuyển sinh gồm:
+ 01 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học thông tin liên lạc);
+ 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương;
+ 02 bản sao công chứng Giấy khai sinh;
+ 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng;
+ 04 ảnh cỡ 4x6 cm trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;
+ 01 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
+ 02 bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
+ 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
- Lệ phí tuyển sinh:
 + Phí hồ sơ đăng ký dự thi (do Trường phát hành):    60.000đ/hồ sơ
 + Phí đăng ký dự thi:                                                120.000đ/hồ sơ
 + Phí dự thi:                                                              200.000đ/thí sinh
 + Phí học bổ sung kiến thức:                                               200.000đ/môn
 + Phí ôn tập kiến thức dự thi:                                   300.000đ/môn

5. Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn và dự thi

- Thời gian mua, làm hồ sơ, hạn nộp: Từ 15 tháng 8 đến 17 tháng 10/2018.
- Ôn tập kiến thức các môn dự thi: từ 15/10 đến 24/11/2018 (Có lịch thông báo trên Website: tcu.edu.vn).
- Thi tuyển: ngày 28 và 29 tháng 11/2018 (dự kiến).
- Thời gian học chính khóa: Các buổi tối và ngày Chủ nhật trong tuần.

6. Địa điểm hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC
          Ban Tuyển sinh – Phòng Đào tạo
          Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          Điện thoại: (0258) 3831 805; Hotline: 0982 831 929; 0983 909 892.
          Fax: (0258) 382 055
          Email: tcu@tsqtt.edu.vn
Phụ lục
BAN TUYỂN SINH

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: