Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 2018

Hệ Quân sự: Đào tạo sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Thông tin
         - Tuyển thí sinh nam thanh niên trong và ngoài Quân đội (cả quân nhân đã xuất ngũ) đủ tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.
         - Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
Điều kiện sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự
Tiêu chuẩn về chính trị đạo đức:
         - Tự nguyện:
         + Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin;
         + Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.
         - Chính trị, đạo đức:
         + Lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng, không vi phạm các điểm nêu trong Điều 2 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị khoá X (sau đây viết gọn lại là Quy định số 57-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và “Một số điểm trong công tác quản lý cán bộ”của Quân đội;
            +  Phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
         + Trường hợp là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;
         + Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm.
         Tiêu chuẩn về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển)
         - Thanh niên ngoài Quân đội: Từ 17 đến 21 tuổi;
         - Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ: Từ 18 đến 23 tuổi;
         Tiêu chuẩn về sức khỏe
Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực.
- Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.
- Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào trường: Được tuyển thí sinh có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên.
Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Phù Lá) dự tuyển vào trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên.
Hồ sơ đăng ký sơ tuyển
Sử dụng 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất trong toàn quốc, gồm:
- 03 phiếu đăng ký sơ tuyển;
- 01 phiếu khám sức khỏe;
- 01 bản thẩm tra, xác minh chính trị;
- 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có);
- 04 ảnh chân dung (4x6) kiểu chứng minh nhân dân, trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.
Đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1
- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện.
- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào trường trong Quân đội (Trường sĩ quan Thông tin) ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT.
Các trường Quân đội và trường Công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh chỉ làm hồ sơ sơ tuyển vào 1 trong 2 khối trường (thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng) và chủ động phối hợp với Phòng Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách.
Thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 01 tháng 3 đến trước ngày 24 tháng 4 hằng năm.
Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám sơ tuyển: Khám lâm sàng và kết luận sức khỏe theo 8 chỉ tiêu quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP);
Các đơn vị, địa phương (Ban Tuyển sinh Quận; Huyện; TP) tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào 2 đợt:
- Đợt 1 vào tuần 4 tháng 3 hằng năm;
- Đợt 2 vào tuần 2 tháng 4 hằng năm.
          Phạm vi tuyển sinh vào hệ Quân sự Trường sĩ quan thông tin
Xét tuyển, tuyển sinh trên cả nước.
          Phương thức tuyển sinh
Tuyển sinh đào tạo sĩ quan Chỉ huy – Tham mưu Thông tin: Tuyển sinh theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển  
Đối với hệ Quân sự trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học Quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn để xét tuyển vào trường mà thí sinh đã đăng ký.
- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường.
- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
- Đối với xét tuyển đợt 1: Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học quân sự tại Trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội.
Xét tuyển đợt 1
- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, Trường tham khảo thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp.
- Sau khi hết thời hạn thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Trường khai thác thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.
        - Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1.
        Xét tuyển bổ sung
        - Trường xét tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải bảo đảm tỷ lệ vùng, miền;
        - Việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học quân sự: Chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học hệ quân sự trong các trường Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học quân sự khác, đã tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển của trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung và chỉ được xét tuyển khi trường đó còn chỉ tiêu tuyển sinh.
Thông tin liên hệ: Ban Tuyển sinh – Phòng Đào tạo
Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa,
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258 3 831805. Fax: 02583 832055
Website: http://www.tcu.edu.vn
Email: tcu@tsqtt.edu.vn
Trường Sĩ quan Thông tin

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: