Trường Đại học Thông tin liên lạc tuyển sinh năm 2018

1. Đối tượng tuyển sinh
- Tuyển thí sinh nam, nữ.
2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
-  Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
4. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển
- Mã Trường: TCU
- Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, Tổ hợp môn xét tuyển5. Tổ chức tuyển sinh
- Nhà trường xét tuyển các đợt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
- Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hình thức nhận ĐKXT: Theo phương thức trực tuyến; nộp tại trường.
- Liên thông từ cao đẳng lên đại học thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT năm 2018.
6.  Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.
7. Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với trường công lập.
Thông tin liên hệ: Ban Tuyển sinh – Phòng Đào tạo
Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa,
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258 3 831805. Fax: 02583 832055
Website: http://www.tcu.edu.vn
Email: tcu@tsqtt.edu.vn
 
Trường đại học Thông tin liên lạc

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: