THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Tập huấn An toàn giao thông cho học viên, sinh viên Sáng ngày 02/12/2017, Trường Đại học Thông tin liên lạc phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Ban An toàn giao thông Tỉnh Khánh Khóa tổ chức lớp tập huấn về An toàn giao thông cho học viên, sinh viên trong Nhà trường. 
Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp bộ chuyển đổi nguồn DC-DC dùng cho tổng đài TOCA dung lượng nhỏ
Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Khoa học Nhà trường do đồng chí Đại tá, ThS Nguyễn Như Thắng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp bộ chuyển đổi nguồn DC - DC dùng cho tổng đài TOCA dung lượng nhỏ” của nhóm tác giả Khoa Nghiệp vụ viễn thông.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG