THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Đồng hành theo dõi và cổ vũ cho đồng chí Trần Hải Đường ở vòng 2 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019
Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019 mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc Vòng 1 thi trực tuyến sau 6 tuần dự thi, Ban tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn ra 80 thí sinh tiêu biểu trong tổng số gần 24.000 thí sinh dự thi trên toàn quốc để bước vào thi Vòng 2.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG